ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH (PL)

Zespol Szkol Plastycznych im. Jacka Malczewskiego, Częstochowa (PL) includes two types of artistic and vocational schools that differ in the length of educational programmes that end with the final diploma and school finishing exams- General Comprehensive Upper-Secondary school of an artistic profile and Upper-Secondary School of Fine Arts. The schools educates children in three vocational fields: graphic design, ceramics and jewellery. There are 268 studends and the school employs 46 teachers.All the school workshops are equipped with modern facilities that meet the latest technological demands. All the departments make use of dedicated and updated computer hardware and software. All the departments realise the curricula approved by the Polish Ministry of Culture and National Heritage. The education in our schools prepares the students to continue their further artistic studies at the Academies of Arts, and Applied Arts, as well as the other schools of tertiary education.

www.plastyk.czest.pl

PL

Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie składa się z dwóch szkół artystyczno-zawodowych, różniących się długością programów edukacyjnych; obie kończą się ostateczną obroną dyplomu zawodowego i egzaminami maturalnymi. Szkoła kształci młodzież w czterech dziedzinach zawodowych: projektowanie graficzne, ceramika artystyczna, jubilerstwo i mural – malarstwo architektoniczne. Wszystkie pracownie warsztatowe szkoły wyposażone są w nowoczesny sprzęt spełniający najnowsze wymagania technologiczne. Wszystkie wydziały wykorzystują profesjonalne oprogramowanie komputerowe, realizują programy nauczania zatwierdzone przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie nauczania ogólnego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie nauczania dziedzin artystyczno-zawodowych. Edukacja w naszej szkole przygotowuje młodzież do podjęcia dalszych studiów artystycznych na akademiach sztuk pięknych, innych szkołach wyższych, politechnikach, uniwersytetach, szkołach zawodowych ale także do podjęcia pracy zawodowej.

Contact Info

Phone : +48343241228
Email : sekretariat@plsp.ids.czest.pl